Saturday, May 21, 2011

Syafa'at Anak terhadap kedua orang tuanya di akhirat

Menurut Hadits Qudsi:

Allah SWT berfirman pada harui kiamat kepada anak-anak:

"Masuklah kalian ke dalam surga!"

Anak-anak itu berkata: "Ya Rabbi (kami menunggu) hingga ayah ibu kami

masuk."

Lalu mereka mendekati pintu syurga! tapi tidak mau masuk ke dalamnya. Allah

berfirman lagi: "Mengapa, Aku lihat mereka enggan masuk? Masuklah kalian

kedalam surga!"

Mereka menjawab: "Tetapi (bagaimana) orang tua kami?" Allah pun berfirman:

"Masuklah kalian ke dalam syurga bersama orang tua kalian."

(Hadits Qudsi Riwayat Ahmad dari Syurahbil bin Syua'ah yang bersumber dari

sahabat Nabi SAW)

Istilah "al-wildan" dalam Hadits Qudsi diatas adalah kata jama', mufradnya

(kata tunggalnya) adalah "al-walid", artinya anak yang baru dilahirkan, yaitu

bayi atau anak kecil yang belum akil baligh. Jadi maksudnya ialah anak kecil

yang meninggal dunia. Hal itu diterangkan dalam Hadits lain yang diriwayatkan

Ibnul-Atsir sebagai berikut:

"Anak kecil (yakni yang meninggal dunia selagi kanak-kanak atau keguguran),

masuk syurga."

Maksud hadits diatas, termasuk salah satu di antara rentetan peristiwa yang

terjadi pada hari kiamat di padang masyar. Gambaran ringkas dari

peristiwa-peristiwa itu adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dibangkitkan dari kuburannya masing-masing

2. Masing-masing digiringkan oleh malaikat Zabaniah kepadang Masyar. Setelah

itu mereka dikelilingi oleh hewan-hewan dan apa saja yang ada sangkut pautnya

dengan mereka. Juga dikelilingi oleh malaikat langit masing-masing tingkatan.

3. Matahari diciptakan kembali dan diletakkan di atas mereka pada jarak satu

mil, sehingga mereka selain berdesak-desakan dn berjubel-jubel (kaki diinjak

oleh seribu kaki-kaki diatasnya), juga dibakar oleh panasnya matahari,

berkeringat, lapar, haus dahaga tidak terperikan siksanya.

4. Ketika mereka mengalami lapar dan haus itulah anak-anak yang tadinya

meninggal selagi masih kecil dan dilepas oleh orang tuanya dengan sabar dan

tawakal, datang kepada orang tuanya masing-masing dengan membawa segelas air

untuk diminum, dan apabila sudah diminum, tidak akan lapar dan dahaga lagi

selama di alam Masyar itu. Demikian menurut beberapa Hadits.

5. Mulai hisab dengan menerima buku catatan harian masing-masing yang selama

hidupnya dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid.

6. Dilakukan mizan (penilaian timbangan) terhadap segala macam amalan setiap

orang, kecuali orang-orang masuk surga tanpa hisab.

7. Meniti shirat yang harus dilalui oleh keseluruhan yang ada di padang

Masyar itu. Meniti shirat yang kedua bagi mereka yang telah selamat meniti

shirat yang pertama.

8. Mana yang sudah bersih benar baru diidzinkan masuk syurga.

Pada saat itulah Allah memerintahkan kepada anak-anak (yang tadinya

meninggal dunia selagi belum akil baligh) untuk memasuki surga. Tetapi mereka

memohon syafa'at (pertolongan) kepada Allah agar kiranya dapat masuk surga

bersama orang tua mereka. Memang mereka juga penuhi perintah Allah, untuk

datang mendekati pintu syurga, tapi masih belum mau memasukinya, sehingga

Allah Yang Maha Mengetahui bertanya lagi: "Mengapa Aku lihat anak-anak itu

masih saja belum masuk syurga? Masuklah kalian ke dalam syurga itu". Pada

saat itu mereka mengulangi permohonannya bagi orang tua mereka. "Kami belum

mau masuk, sebelum orang tua kami yang menjadi asal pokok kami, dan ibu-ibu

kami yang telah mengandung kami sembilan bulan dan kemudian membesarkan kami

masuk juga bersama kami".

Demikianlah mereka berhenti dekat pintu surga, menunggu keputusan Allah SWT

dengan penuh harapan.

Akhirnya putusan yang dinanti-nantikan itu datang dengan segera, dengan

firman Allah Yang Maha Mengetahui: "Masuklah kalian ke dalam surga bersama

orang tua kalian".

Penegasan ini oleh Allah kira-kira dimaksudkan untuk menampakkan betapa

besar keutamaan anak-anak dan betapa besar pula pengaruh ridla qadla' dan

qadar Allah, sabar dan puji syukur kehadirat Nya.

(Sumber: Hadits Qudsi, KH.M. Ali Usman dkk, CV. Diponegoro Bandung, 1984)


No comments:

Post a Comment

This is Our Life, Our Journey & Our Love....